Ghıslaıne Caulat

Kurucu & Yönetici / Black Gazelle Consulting

Oturum Bilgisi

Sanal Liderlik: Efsaneler ve İpuçları

Bu oturumda:

  • Sanal ekip yönetimi ile ilgili yapılan tipik varsayımları,
  • Sanal ekipleri etkin bir şekilde yönetmeye yönelik bir dizi pratik ipucunu öğreneceksiniz.

 

Biyografi

Ghislaine, endüstrilerde ve kıtalarda 15 yıldan fazla danışmanlık tecrübesine sahiptir. Daimler ve Beiersdorf’ta uzun yıllar boyunca yönetici olarak çalışmıştır ve karmaşık çok uluslu organizasyonlarda liderlik ve yönetim konusunda neye ihtiyaç duyulduğunu iyi bilmektedir.

Ghislaine genellikle liderlik, strateji ve değişim kesişiminde çalışır ve liderlerin strateji gerçekleştirmelerine yardımcı olur. Son 12 yılda; otomotiv, mühendislik, telekomünikasyon ve ilaç endüstrisindeki küresel şirketler ile kamu sektöründeki küresel şirketler için büyük değişim ve gelişim projelerine öncülük etmiş ya da katkıda bulunmuştur.

2003’ten beri Sanal Liderlik alanında araştırma yapmaktadır ve ekiplerin yüksek performans gösteren sanal ekipler olmalarına, uzaktan etkin bir şekilde liderlik etmelerine yardımcı olma konusunda uzmanlaşmıştır. Sanal Liderlik yeteneklerine sahip organizasyonların yalnızca maliyet, zaman ve karbon ayak izi açısından önemli tasarruflar nedeniyle değil, ayrıca, stratejileri geliştirme ve uygulamada, küresel olarak öğrenmeyi ve değişmeyi geliştirmede daha hızlı olacakları için önemli bir rekabet avantajı sağlayacağına inanmaktadır. Ghislaine, pek çok müşterisi tarafından çok ikna edici sonuçlarla uygulanmış olan, liderlik etmeye ve öğrenmeye özgü, yenilikçi yaklaşımlar geliştirmiştir. 28’in üzerinde küresel şirketle çalışmış, Sanal İş Birliği ve Sanal Liderlik alanında tüm kıtalarda 2.000’in üzerinde lider yetiştirmiş ve eğitmiştir. Ayrıca, Sanal Eylem Öğrenme Yöneticisi olmak üzere 100’ün üzerinde danışmanı eğitmiştir.

Halen Almanya’da yaşamaktadır ve şirketlerde Sanal Liderliği geliştirmek ve desteklemek için kendi şirketi Black Gazelle Consulting’i kurmuştur.