İnsan Kaynakları için Dijital Dönüşüm

Şirketler için dijital dönüşümü sağlamak ve bütün iş süreçlerini dijital hale getirmek son derece önemli. Teknoloji baş döndürücü hızda gelişirken, insan kaynaklarını ve insan kaynakları yönetimini de bu gelişmeden ayrı düşünmek mümkün değil.

Peki insan kaynakları için dijital dönüşümü nasıl sağlarız? Dijitalleşmenin insan kaynaklarına sağlayacağı olumlu dönüşüm alanlarını dört kategoride özetliyoruz:

Yetenek Yönetimi ve İşe Alım Süreçleri

Firmalar, dijital teknolojilerin sağladığı olanaklar ile yeni adaylarla kolayca iletişim kurabiliyorlar. Hatta dijital dönüşümünü sağlammış şirketlerin yetenekli ve üretken adaylar için cazibe merkezi olduğunu görebiliriz.

İş arama siteleri hızla artıyor ve çeşitleniyor, mobil uygulamalar geliştiriliyor ve iş için sosyal ağlarını kurmaya zaman ayırıp özen gösterenler rakiplerinden bir adım öne çıkıyor. İşverenler de dijital araçları kullanarak, yetenekleri kapabilmek için rakiplerinin bir adım önüne geçiyor. İş arama siteleri de gelişen teknolojiye hızlı bir şekilde uyum sağladıkları ölçüde etkili olabiliyorlar.

Online ve mobil platformlar, şirketler ve çalışanlar için pazarlama alanına dönüşmüşken, şirketler için işe alım süreçlerini etkili ve hızlı bir şekilde yönetmenin yolu da yine dijitalleşmeden geçiyor.

Dijital ortamlar kısa sürede geniş bir aday havuzuna ulaşmak ve nitelikli başvurular almakta şirketlerin İK birimlerini desteklerken aynı zamanda aday özgeçmişlerini doğru bir şekilde kayıt altına almak, özgeçmiş veri tabanlarını oluşturarak uygun pozisyonlarda uygun adaylara hızla ulaşmak anlamında da fayda sağlıyor.

Esnek Çalışma İmkanı ve Çalışan Memnuniyetinin Artması

Ofiste ve belirli saatler arasında çalışma zorunluluğu giderek ortadan kalkarken bu duruma kuşkusuz en büyük katkıyı dijitalleşme sağlıyor. Masaüstü bilgisayarlardan uzun zaman önce özgürleşmemizin ardından, bulut sistemleri ile ofise sonsuza kadar hoşça kal demek için çok zamanımız kalmadığını söyleyebiliriz; elbette istisnalar olacaktır ama ofis çalışanlarının çoğu bu esnekliği şirketlerinden beklemeye başladılar bile. Bu yeni özgürlük alanı çalışanların motivasyon ve memnuniyetlerini de artıran bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle İstanbul’da trafikte kaybedilmeyen bir zaman tüm çalışanlar için çok değerli ve bilgiye ulaşmak için trafikle mücadele etmenize, en azından pratikte gerek kalmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bunun şirketlerin organizasyonel kültürüne yerleşmesi ise teknolojiden daha yavaş ilerliyor.

Erişilebilir Bilgi ve Sahip Olunan Fırsatların Analizi

Bilgiye mekandan bağımsız ulaşmaktan bahsetmişken, çok sayıda veriyi aynı anda ve bir tıkla ulaşılabilen kaynaklardan elde etmek, hem şirketler hem de çalışanlar için ihtiyaçları analiz etme ve bu yönde kararlar almada önemli avantajlar sağlıyor. Farklı kaynaklardan uzun sürede elde edilebilecek verileri analiz etmek, ilişkileri kurmak ve sonuçlara varmak artık çok daha kolay. Uzun dönemli performans verileri, ölçme-değerlendirme merkezi sonuçları, alınan eğitimler, mesleki tecrübeler, kişisel bilgiler, vb. çok sayıda veri, insan kaynakları profesyonelleri için birçok yenilik geliştirmeyi de mümkün kılabilir, fırsatları yakalamak ve çalışanlara hizmet olarak sunmak insan kaynaklarını aslında olması gereken stratejik bir konuma taşıyabilir.

Etkin Zaman Kullanımı

İnsan kaynakları birimi birçok şirket için personelle ilgili bürokratik işlemleri de sırtında taşıyan bir bölüm. Personel özlük işlerinin ve yasal süreçlerin olduğu insan kaynakları birimleri de işe alım süreçleri, performans değerlendirme ve eğitim gibi evrak içeren süreçler nedeniyle yoğun mesailer harcıyor. Dijitalleşme tüm birimler için olduğu gibi insan kaynakları için de bu süreçlerin elde ve kağıt-kalemle yapılmasını sona erdirdiği ölçüde zamanı verimli kullanmayı sağlıyor. Artık İnsan Kaynakları için kafamızı masanın üzerindeki kâğıtlardan kaldırıp ufka bakmanın zamanı geliyor.

Son söz; bir yanda zamana yetişemezken, diğer tarafta zamanı etkin kullanmayı sağlayan çok sayıda yeni araçla çevreleniyoruz. Bu yarış içinde hem yeni teknolojik olanakları yakalamamız hem de koşarken onlardan faydalanmamız gerekiyor.

 

Kaynak: Heapjet Türkiye